ขอขอบคุณ ท่านชัยวัชน์ มุณีแนม ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โดย [email protected]14:37น.      4 ธันวาคม 2020  เปิดอ่าน  1,128 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ ท่านชัยวัชน์ มุณีแนม ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกระทรวงยุติธรรม ได้แต่งตั้ง นายพีระพล รังสิมานุรักษ์  ประธานบริษัทเสริมทรัพย์ 999  จำกัด ให้เป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน โดยกระทรวงยุติธรรม ด้วยความเมตตาอย่างยิ่ง

 

 

 


 บทความล่าสุด

03-05-2022  |  เวลา 22:05น.

Write My College Essay For Me03-05-2022  |  เวลา 17:05น.

Four Greatest Custom Essay Writing Providers03-05-2022  |  เวลา 04:05น.

‘write My School Paper’ Service You Presumably Can Trust02-05-2022  |  เวลา 12:05น.

Can I Pay Someone to Write My Paper?